DMCA

Alle inhoud op APKDelta.com wordt ofwel via e-mail naar APKDelta.com verzonden of is direct beschikbaar op verschillende plaatsen op internet en wordt verondersteld zich in het publieke domein te bevinden. Geposte inhoud (inclusief afbeeldingen en video's) wordt verondersteld te zijn gepost binnen onze rechten volgens de US Copyright Fair Use Act (Titel 17, US Code.)

Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht
APKDelta.com is in overeenstemming met 17 USC § 512 en de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Het is ons beleid om te reageren op kennisgevingen van inbreuk en passende maatregelen te nemen onder de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke intellectuele eigendomswetten.

Als uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op APKDelta.com is gepost of als links naar uw auteursrechtelijk beschermd materiaal via een zoekmachine worden geretourneerd en u wilt dat dit materiaal wordt verwijderd, moet u een schriftelijke mededeling verstrekken met de informatie die in de volgende sectie wordt vermeld. Houd er rekening mee dat u aansprakelijk bent voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) als u een verkeerde voorstelling geeft van informatie op onze site die inbreuk maakt op uw auteursrechten. Wij raden u aan om in deze kwestie eerst contact op te nemen met een advocaat voor juridische bijstand.

De volgende elementen moeten worden opgenomen in uw claim wegens inbreuk op het auteursrecht:

  • Geef bewijs van de bevoegde persoon om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.
  • Geef voldoende contactgegevens zodat we contact met u kunnen opnemen. U moet ook een geldig e-mailadres opgeven.
  • U moet voldoende gedetailleerd aangeven op het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, en moet ten minste één zoekterm bevatten waaronder het materiaal wordt weergegeven in de zoekresultaten van APKDelta.com.
  • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt.
  • Moet worden ondertekend door de bevoegde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

Stuur de inbreukmelding via e-mail naar apkdeltablog [@] gmail.com

Geef ons alstublieft een dag of twee de tijd voor een antwoord per e-mail. Houd er rekening mee dat het e-mailen van uw klacht naar andere partijen, zoals onze internetprovider, uw verzoek niet versnelt en kan resulteren in een vertraagde reactie omdat de klacht niet correct is ingediend. Bedankt.

nl_NLNL

Thema's moeten worden geactiveerd

Neem contact op eX-Themes.com om de licentiesleutel te krijgen