DMCA

Semua kandungan di APKDelta.com diserahkan ke APKDelta.com melalui e-mel atau tersedia di pelbagai tempat di Internet dan dipercayai berada di domain awam. Kandungan (termasuk gambar dan video) yang diposting dipercayai disiarkan dalam hak kami menurut Akta Penggunaan Adil Hak Cipta AS (Tajuk 17, Kod AS.)

Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta
APKDelta.com mematuhi 17 USC § 512 dan Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Adalah menjadi kebijakan kami untuk menanggapi setiap pemberitahuan pelanggaran dan mengambil tindakan yang sesuai di bawah Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") dan undang-undang harta intelek lain yang berlaku.

Sekiranya bahan berhak cipta anda telah diposkan di APKDelta.com atau jika pautan ke bahan berhak cipta anda dikembalikan melalui mana-mana enjin carian dan anda mahu bahan ini dikeluarkan, anda mesti memberikan komunikasi bertulis yang memperincikan maklumat yang disenaraikan di bahagian berikut. Perlu diketahui bahawa anda akan bertanggungjawab atas kerosakan (termasuk kos dan yuran pengacara) sekiranya anda menyalahtafsirkan maklumat yang disenaraikan di laman web kami yang melanggar hak cipta anda. Kami mencadangkan agar anda menghubungi pengacara terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan undang-undang mengenai perkara ini.

Elemen berikut mesti disertakan dalam tuntutan pelanggaran hak cipta anda:

  • Berikan bukti orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.
  • Berikan maklumat hubungan yang mencukupi supaya kami dapat menghubungi anda. Anda juga mesti memasukkan alamat e-mel yang sah.
  • Anda mesti mengenal pasti dengan terperinci karya berhak cipta yang diklaim telah dilanggar dan termasuk sekurang-kurangnya satu istilah carian di mana bahan tersebut muncul dalam hasil carian APKDelta.com.
  • Pernyataan bahawa pihak yang mengeluh memiliki kepercayaan dengan itikad baik bahawa penggunaan materi dengan cara yang diadukan tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang.
  • Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.
  • Mesti ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.

Hantarkan notis pelanggaran melalui e-mel ke apkdeltablog [@] gmail.com

Harap beri kami satu atau dua hari untuk maklum balas e-mel. Perhatikan bahawa menghantar e-mel kepada anda kepada pihak lain seperti Penyedia Perkhidmatan Internet kami tidak akan mempercepat permintaan anda dan dapat mengakibatkan tanggapan yang tertunda kerana aduan tersebut tidak diajukan dengan tepat. Terima kasih.

ms_MYMS

Perlu Aktifkan Tema

Sila hubungi eX-Themes.com untuk mendapatkan kunci lesen